Councilor Charisse Abalos: Filipino Values Month

Councilor Charisse Abalos: Filipino Values Month

Magandang araw, MandaleƱos!

Tuwing buwan ng Nobyembre taun-taon ay idineklarang "Filipino Values Month" sa bisa ng Proclamation No. 479, s. 1994

na naglalayong palakasin ang pagpapahalaga ng mga Filipino sa mga kaugaliang natatangi, wagas at tunay na maka-Pilipino. Mithiin din nitong tayo'y manatiling maka-Diyos, maka-tao, maka-bansa at maka-kalikasan.

Nawa'y ipagpatuloy natin ang mga natatanging kaugalian na ito. Maraming salamat po!

(Photo: Official Gazette gov.ph)